Sevilla ställplats

Stor parkering ganska nära till centrum. Håll kolla på stolparna till ellyset, där finns uttag för el. Får man en plats mellan stolparna så behövs dubbla elkablar. En ok övernattning eftersom det är så nära till centrum, inte mer.

Mer info via Campercontact